ویرایش عکس

در تعریف ویرایش عکس (‌Image Post-Processing) می‌توان گفت که بطور کلی، هر تغییری که در زمینه‌ی نور، رنگ، کنتراست، شارپنس و کادر تصویر برای رسیدن به ارائه‌ی بهتر صورت گیرد را ویرایش عکس می‌گویند.

 

تکنیک‌هایی که در تاریک‌خانه‌ها و در زمان چاپ و ظهور عکس‌های آنالوگ مورد استفاده قرار می‌گرفته و اینک تنها با ابزاری متفاوت و البته با‌‌ همان هدف بوسیله نرم افزارهای Editor بر روی عکس‌های دیجیتال اجرا می‌شوند.