-آیا امکان برگزاری دوره های خارج از لیست وجود دارد: بله، مجتمع آموزشی الف علاوه بر آموزش دوره های یاد شده در لیست امکان برگزاری دوره های خاص و دیگر را به دو صورت دارد:

1-آموزش مطابق درخواست دقیق سازمان یا نهاد مشخص

2-برگزاری دوره به صورت خصوصی

-جهت ثبت نام در دوره چه مدارکی لازم است و به چه شکل باید ثبت نام نمود؟

ثبت نام شامل پر نمودن فرم موجود در آموزشگاه و همچنین مشخص نمودن دوره درخواستی در فرم ثبت نام و پرداخت شهریه می باشد.

-چگونه با اساتید دوره آشنا شویم: انجام تماس تلفنی با آموزشگاه یا مراجعه حضوری به آموزشگاه و هماهنگی جهت ملاقات اساتید با مسئول آموزش

در صورت عدم قبولی در آزمون هر درس، امکان آزمون مجدد برای دانشجو وجود دارد اما در صورت انجام غیبت بیش از حد مجاز دانشجو موظف به شرکت دوباره در کلاس با اعمال درصد تخفیف خواهد بود.

در مواردی که پرداخت شهریه به تعویق افتد یا انجام نگیرد، پس از تذکر و دادن فرصت پرداخت، از حضور فرد در دوره ممانعت به عمل آمده و یا ثبت نام وی لغو می گردد و هزینه ای نیز به آنها مسترد نخواهد گشت.