فرصت های شغلی
نام و نام خانوادگی (*)
شما باید نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید
سال تولد (*)
سال تولد میتواند تنها شامل عدد باشد
وضعیت تاهل (*)
Invalid Input
آدرس محل سکونت (*)
شما باید آدرس خود را وارد نمائید
تلفن تماس (*)
شماره تلفن تنها میتواند شامل عدد باشد
شغل (*)
لطفا شغل خود را وارد نمائید
نوع استخدام (*)
Invalid Input
موسسه متبوع
شما باید نام موسسه متبوع خود را وارد نمائید
آدرس محل کار
Invalid Input
تلفن محل کار
شماره تلفن تنها میتواند شامل عدد باشد
مدرک تحصیلی (*)
Invalid Input
رشته تحصیلی (*)
شما باید رشته تحصیلی خود را وارد نمائید
سال اخذ مدرک (*)
شما باید سال اخذ مدرک خود را به صورت عدد وارد نمائید
موسسه اخذ مدرک (*)
شما باید موسسه اخذ مدرک خود را وارد نمائید
مدارک بین المللی
Invalid Input
نام مدرک / تاریخ اخذ
سوابق آموزشی
Invalid Input
نام درس تدریس شده / مدت تدریس / محل تدریس
درسهای مورد علاقه برای تدریس (*)
شما باید این فیلد را پر نمائید
سوابق انتشارات علمی و پژوهشی
Invalid Input
اینجانب با ارسال فرم تعهد می نمایم که کلیه اطلاعات فوق منطبق بر واقعیت بوده و در صورت عدم احراز صحت آن مجتمع آموزشی الف می تواند طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید، ضمناً مدارک و مستندات در خصوص این اطلاعات در صورت لزوم ارائه خواهد شد. همچنین تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای استخدام متقاضی ندارد