شروع دوره جدید AUTOCad دو بعدی

شروع دوره جدید AutoCad I با حضور خانم مهندس حق عمل

 تاریخ شروع 17 آبان ماه

روزهای تشکیل کلاس چهارشنبه ساعت 19 الی 21

محل برگزاری مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز