شروع دوره جدید فشرده زبان انگلیسی

 شروع دوره جدید فشرده

تاریخ شروع 11 آبان ماه

 روزهای تشکیل کلاس روزهای زوج 18 الی 21

محل برگزاری: فلکه دانشگاه - خیابان دانشگاه - نبش کوچه گلستان