شروع دوره جدید زبان آلمانی

شروع دوره جدید زبان آلمانی

 

 تاریخ شروع 15 آبان ماه

 

 روزهای تشکیل کلاس روزهای دوشنبه و سه شنبه  19:30 الی 21

محل برگزاری: فلکه دانشگاه - خیابان دانشگاه - نبش کوچه گلستان