شروع دوره زبان فرانسه NEP1

شروع دوره جدید زبان فرانسه NEP1

تاریخ شروع 13 آبان ماه

 روزهای تشکیل کلاس روزهای شنبه 16 الی 17:30 و سه  شنبه ها 17 الی 18:30

محل برگزاری: فلکه دانشگاه - خیابان دانشگاه - نبش کوچه گلستان