شبهای شعر همای رحمت

شبهای شعر همای رحمت

با حضور

استاد کریمی مراغه ای

استاد کلامی زنجانی

استاد غلامرضا عینی فرد

 

تاریخ افتتاح 4 خرداد ماه