ثبت نام دوره

تخفیف %20

برای دوره های تماما مجازی

تخفیف %5

دوره هایی که مجازی آغاز و بصورت حضوری ادامه پیدا میکنند.

دورخت و الگوسازی با متد مولر حضوری

24 خرداد 99

دوخت:

  • مقدماتی: 970,000 تومان

  • متوسطه: 970,000 تومان

  • پیشرفته: 970,000 تومان

  • کل: 2,910,000 تومان


الگو:

  • مقدماتی: 750,000 تومان

  • متوسطه: 750,000 تومان

  • پیشرفته: 750,000 تومان

  • کل: 2,250,000 تومان


  • پیش پرداخت: 400,000 تومان

مدرس