ثبت نام دوره

تخفیف %20

برای دوره های تماما مجازی

تخفیف %5

دوره هایی که مجازی آغاز و بصورت حضوری ادامه پیدا میکنند.

دوره بازیگری حضوری

24 خرداد 99

  • مقدماتی: 1,450,000 تومان

  • متوسطه: 3,650,000 تومان

  • پشرفته: 2,250,000 تومان


  • پیش پرداخت: 500,000 تومان

مدرس