ثبت نام دوره

تخفیف %20

برای دوره های تماما مجازی

تخفیف %5

دوره هایی که مجازی آغاز و بصورت حضوری ادامه پیدا میکنند.

دوره کد 3بعدی و 2بعدی آنلاین

25 جلسه 2 ساعته

50 ساعت

  • 930,000 تومان

  • 744,000 تومان (20% تخفیف)

  • 883,000 تومان (5% تخفیف)


  • 300,000 تومان