ثبت نام دوره

تخفیف %20

برای دوره های تماما مجازی

تخفیف %5

دوره هایی که مجازی آغاز و بصورت حضوری ادامه پیدا میکنند.

دوره ETABS & SAFE آنلاین

14 جلسه 4 ساعته

56 ساعت

  • 1,200,000 تومان

  • 960,000 تومان (20% تخفیف)

  • 1,140,000 تومان (5% تخفیف)


  • پیش پرداخت: 500,000 تومان