خلاصه خبر – 5 دقیقه

کارگاه آموزشی عکاسی رنگی

کارگاه آموزشی #عکاسی رنگی توسط استاد هادی لزیری در سالن اجتماعات چهارصد نفری موسسه، تنها با حضور پنجاه نفر از عزیزان و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
به پاس استقبال شما عزیزان و پوزش از اتمام ظرفیت کارگاه، به احتمال زیاد برای باقی متقاضیان مجددا برگزار خواهد شد.
#هنر #موسسهبین‌المللیالف #الف #پستمدرن #پستآموزشی #عکاسی_رنگی