این آیین نامه به منظور ارتقاء بهره مندی از خدمات مجازی موسسه بین المللی الف و در راستای بهبود کیفیت آموزش تهیه شده است، لطفاً قبل از ثبت نام آن را مطالعه نمایید. پیشاپیش از همراهی و همکاری شما سپاسگزاریم.
  • ماده 1 : رعایت قوانین و مقررات موسسه بین المللی الف و همکاری کامل با مسئولین موسسه با حفظ احترام متقابل.
  • ماده 2 : تمامی اطلاعات شخصی شما، بر اساس اطلاعات وارد شده در فرم ثبت نام آنلاین در دوره آموزشی مربوط ثبت خواهد شد، لذا خواهشمند است، در درج اطلاعات دقت نماید.
  • ماده 3 : تشکیل هر کلاس در زمان ثبت شده تنها منوط به تکمیل ظرفیت دوره آموزشی و رسیدن به حد نصاب می باشد.
  • ماده 4 : انصراف از دوره ثبت نامی بعد از شروع دوره به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
  • ماده 5 : پذیرش در کلاس های مجازی با ثبت نام کامل و پرداخت هزینه کلاس و امضاء آیین نامه امکان پذیر می باشد.
  • ماده 6 : عنوان، محتوا، و حجم دروس هر دوره آموزش مجازی، عیناً همان محتوا و حجم دروس کلاس های حضوری می باشد.
  • ماده 7 : دوره های آموزش مجازی با توجه به شرایط و از راه دور برگزار می شود و دانشجو موظف است در زمان معین در کلاس آنلاین حضور داشته باشد.
  • ماده 8 : چنانچه دانشجو در زمان معین در دوره حضور نداشته باشد به منزله غیبت محسوب می شود و مطابق آیین نامه غیبت در کلاس های حضوری برخورد خواهد شد.
  • ماده 9 : دانشجو موظف است در زمان کلاس با رعایت شئونات اسلامی و پوششی متعارف از کلاس استفاده نماید.
  • ماده 10 : انجام تکالیف در چارچوب تقویم آموزشی و جدول زمان بندی شده دوره الزامی است.