ثبت نام دوره

تخفیف %20

برای دوره های تماما مجازی

تخفیف %5

دوره هایی که مجازی آغاز و بصورت حضوری ادامه پیدا میکنند.

راینو و گرس هاپر – با رویکرد ساخت دیجیتال آنلاین

24 خرداد 99

  • 1,440,000 تومان

  • 1,152,000 تومان (تخفیف 20٪)

  • 1,368,000 تومان (تخفیف 5٪)


  • پیش پرداخت: 400,000 تومان

مدرس